Gabinet Osobowości

„GO” – Terapie Rozwojowe Witam serdecznie. To miejsce łączy moje kompetencje z pasją rozwijania człowieka poprzez unikalne, zaprojektowane specjalnie dla Ciebie procesy rozwojowe. To miejsce powstawania i realizowania autorskich terapii. Nie ma skutecznej terapii bez relacji i budowania świadomości siebie. Holistyczne podejście do funkcjonowania człowieka pozwala skutecznie diagnozować i osiągać rozwojowe cele. Zapraszam. – Przemysław …

Wybierz coś dla siebie!!!

Coaching

coaching zawodowy, life coaching, coaching biznesowy, coaching grupowy executive, leadership coaching.

Terapia

Autorskie terapie rozwojowe, terapie skoncentrowane na rozwiązaniach, terapie par, terapie indywidualne, terapie pedagogiczne, wsparcie dzieci i młodzieży, interwencja kryzysowa, wspieranie rozwoju, terapie uzależnień, rewalidacja, terapie self, budowanie świadomości.

Diagnoza

Pedagogiczna, diagnoza funkcjonalna dziecka wg ERICA SCHOPLERA, diagnoza socjoterapeutyczna, diagnozy rozwojowe, diagnoza systemu rodzinnego, diagnoza oligofrenopedagogiczna, diagnoza uzaleznień.

Edukacja

Psychoedukacja, warsztaty rozwojowe, umiejętności, postawy, myślenie, refleksja, analiza, emocje, stres, motywacja, wartości, metafora w procesie nauczania i poznania siebie, procesy grupowe, uzależnienia.

Skontaktuj się z nami już dziś

wojnarowskicoach@gmail.com