Wojnarowski Przemysław: Terapeuta, Caoch ICF, Oligofrenopedagog, Edukator, Trener, Socjoterapeuta, Specjalista rewalidacji, Specjalista psychologii rozwoju dzieci i młodzieży. Posiadam wielokierunkowe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w pracy z człowiekiem. Obszar Edukacyjny to studia z zakresu psychologii rozwoju dzieci i młodzieży o specjalności wspieranie rozwoju, oligofrenopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz muzycznej, coaching akredytowany przez ICF w stopniu ACC, studia magisterskie z doradztwa zawodowego oraz z coachingu kariery. Ścieżka zawodowa to także szkolenia, kursy kwalifikacyjne. Jestem człowiekiem wielu pasji. Ciągle się rozwijam. Pracuje według norm i standardów ICF – organizacji, która gwarantuje właściwy, indywidualny, elastyczny i bezpieczny coaching. Wykorzystuje nowoczesne i różnorodne metody pracy dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Moje kompetencje poparte są sumą wielu doświadczeń zebranych na gruncie wieloletniej pracy psychopedagogicznej, socjoterapeutycznej, resocjalizacyjnej, instruktorskiej i terapeutycznej. Współpracuje z placówkami: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Pedagogiki Specjalnej, Przedszkola, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Resocjalizacji, gabinety rozwoju osobistego, regionalne centra kultury, stowarzyszenia oraz gabinety interwencji kryzysowej. Na swoim koncie mam setki godzin przepracowanych z klientami, zarówno indywidualnymi, jak i biznesowymi. Specjalizuje się w byciu lustrem dla klienta, procesach dynamicznego budowania poczucia własnej wartości  i obiektywnej samooceny klienta. Procesy wsparcia i rozbudzania motywacji stanowią jedną z cegiełek autorskich procesów rozwojowych. Przeprowadzam szkolenia, warsztaty z zakresu: rozwoju osobistego, komunikacji, innowacji, kreatywności, kompetencji miękkich. Prowadzę sesje dla szkół, przedszkoli, warsztatów terapii, grup super wizyjnych, firm prywatnych, managerów oraz osób zarządzających kapitałem ludzkim. Dla dzieci i młodzieży świadczę usługi wspierania rozwoju, diagnozowania zaburzeń oraz projektowania procesów korygujących sądy urazowe a także przekonania. Przeprowadzam sesje z młodzieżą wykazującą zachowania trudne. Jest profesjonalistą, dla którego praca na rzecz rozwoju człowieka jest najważniejsza. Prywatnie i zawodowo fascynuje mnie holistyczne postrzeganie człowieka oraz procesy rozwoju jednostek i grup społecznych. Moją pasją jest muzyka, realizuje się jako dyrektor artystyczny w Polskim Związku Chórów i Orkiestr w oddziale Nadnoteckim. W terapiach realizuje autorskie programy oparte na najnowocześniejszych narzędziach, rozumieniu, budowaniu świadomości klienta, rozwijania poczucia sprawstwa, badania ekologii celów, przekonań, sądów, tożsamości, emocji oraz motywacji. Zapraszam.

Daria Twardowska. Terapeuta środowiskowy, specjalista ds. uzależnień, pedagog specjalny, dyplomowany coach Członek zarządu fundacji “Otwarte Drzwi” działającej w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny psychicznej w tym również stresu. Na stałe związana z prywatnym przedszkolem działającym w idei Marii Montesorii, jako oligofrenopedagog. Ponadto z pasją realizuje się w pracy terapeuty środowiskowego w poradni pedagogiczno – psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Z sukcesem przez ponad 8 lat realizowała się zawodowo na stanowiskach zarządzających  w branży hotelowo – gastronomicznej gdzie pełniłam m.in. funkcje coacha, negocjatora czy HR-owca. Prywatnie natomiast miłośniczka gór, pieszych wędrówek oraz pasjonatka psychologii.

Mateusz Ziemichód: Pełnię funkcję Prezesa Stowarzyszenia: „Gabinet Osobowości Coaching Psychologia Edukacja”, czynnie angażując się w działalność profilaktyczną, edukacyjną na rzecz grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia.  Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze poszerzania kompetencji personalnych i społecznych opierając się na zasobach klientów. Podczas sesji w ważne jest by klient wyznaczył cel do którego skrupulatnie doprowadzi go praca oparta na celach cząstkowych a swoje postępy będzie mógł zmierzyć w ustalonej ścieżce rozwoju. Ukończyłem studia z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i  młodzieży – wspieranie rozwoju, a także studia: terapii uzależnień i współuzależnionych. Świadczę pomoc konsultacyjną z zakresu uzależnień i wspierania członków rodziny osób uzależnionych.  Pracuje w nurcie terapeutycznym behawioralno poznawczym, który bazuje na zmianie podejścia błędnego. Ta metoda pozwala zastąpić nieefektywne i destrukcyjne sposoby myślenia poprzez korektę błędnych i rozbudzenie przekonań pozytywnych,  które stanowią zdrową alternatywę w sposobie radzenie sobie z emocjami. W działalności profilaktycznej skupiam się na nowych formach uzależnień behawioralnych jakimi są między innymi uzależnienia od telefonów i Internetu a także od substancji psychoaktywnych Dodatkowo jestem związany z działalnością artystyczną pracując jako instruktor teatralny a także od 11 lat jako aktor w teatrze Miejskim w Pile.

Magdalena Niedziałkowska: Psychotraumatolog – Masters of Science (Msc.), pedagog i członek PTTSR. Pracuje z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja z drugą osobą, która tworzy poczucie bezpieczeństwa i atmosferę sprzyjającą pracy nad sobą. W relacji z Klientem kieruje się postawa otwartości, akceptacji i zaufania towarzysząc Klientowi w określeniu celu/celów, potrzeb oraz skutecznych strategii działania aby dojść do oczekiwanej przyszłości. Działam w myśl zasady, że każdy człowiek posiada w sobie naturalne zasoby do rozwijania się i przezwyciężania kryzysów. Bardzo cenię ciągły rozwój i pracę nad sobą, dlatego wciąż doskonale swój warsztat pracy. Prywatnie jestem osobą otwartą na ludzi i nowe doświadczenia. Moją największą pasją jest malarstwo oraz artystyczny wizaż.