Uzależnienia— praktyczny warsztat dla uczniów. 

Dla każdego człowieka ważne jest, aby zdecydowanie częściej przeżywać uczucia przyjemne, a w sytuacji, kiedy pojawiają się te przykre, aby nie odczuwać ich zbyt mocno oraz aby nie trwały długo. Każdy ma swoje sposoby na trudne chwile i na swój sposób poszukuje dróg do radości. Nie oznacza to jednak, że jeżeli już je odnajdziemy, będą one dobre. Takie niewłaściwe reakcje są częstą przyczyną sięgania przez uczniów po substancje psychoaktywne. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Podczas zajęć analizowane są przyczyny sięgania przez młodzież po różne używki. Prowadzący zajęcia informuje również o tym, jakie są negatywne skutki oddziaływania substancji psychoaktywnych nie tylko na organizm człowieka, ale również na jego psychikę. Uczniom przedstawiane są również przykłady zachowań asertywnych, które są pomocne w sytuacjach, w których spotykają się oni z presją otoczenia, w szczególności rówieśników. Cel warsztatów: Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej i ograniczenie sięgania przez uczniów po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, takie jak alkohol czy narkotyki. Na zajęciach uczniowie zapoznają się z problemem uzależnień (od alkoholu, narkotyków, telefonów, nikotyny, komputera), poznają przyczyny ich powstawania oraz sposoby na to, aby uchronić się przed sięganiem po różnego rodzaju używki.

Zakres tematyczny:

• Powody sięgania po substancje psychoaktywne.

• Fizyczne i psychiczne skutki uzależnień i nałogów.

• Znalezienie alternatywnych zachowań wobec zażywania substancji psychoaktywnych.

• Wzmacnianie czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.

• Różne rodzaje uzależnień i przyczyny ich powstawania.

• Skutki związane z używaniem i nadużywaniem środków psychoaktywnych.

• Formy pomocy osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem.

• Metody przeciwdziałania uzależnieniom.

• Działania na rzecz zdrowia swojego i innych.

Ten praktyczny warsztat stworzono z myślą o uzależnieniach współczesnego świata. Odpowiada on na potrzeby diagnozowania uzależnień, ich wczesnego rozpoznania, przeciwdziałania, budowania świadomości uczniów w zakresie samoochrony i kształtowania właściwych postaw, promowania zdrowego stylu życia, skutków trwania w uzależnieniu, ich wpływu na środowisko oraz relacje międzyludzkie. Doświadczona i profesjonalnie wyszkolona kadra w sposób praktyczny i ciekawy, przeprowadza grupę przez proces auto diagnostyczny. Wizualizujemy efekty prac grupowych, te stają się materiałem do dalszej pracy. Szkoła otrzymuje wsparcie dla uczniów i nauczycieli.